Formální balíček

Zajistíme veškeré administrativní věci spojené s matrikou. Poskytneme asistenci při vyřizování dokumentů spojené se svatbou s cizincem.